Parafia

Budowę kościoła w Hucie Różanieckiej rozpoczęto w r. 1913. Ze względu na wybuch I wojny światowej budowę przerwano. Inwestycję zakończono dopiero po wojnie. Świątynia oddana do użytku w 1926 r. Początkowo służyła jako kaplica dojazdowa. W latach II wojny światowej duszpasterstwo sprawowali przygodni księża. W 1943 r. istniejący kościół powiększono o zakrystię. Stała opieka duszpasterska została zapoczątkowana w 1945 r. W 1957 r. świątynię powiększono o przedsionek. Parafia została erygowana w 1970 r. W 1995 r. do parafii przydzielono wieś Paary.

Kościół, pw. Św. App. Piotra i Pawła, w Paarach. Początkowo była to kaplica wybudowana w r. 1957 na miejscu rozstrzelania mieszkańców wsi Paary w czasie II wojny światowej. W r. 1970 została ona rozbudowana (początkowo mieściła około 80 osób, a po rozbudowie około 400). 25 XII 1970 r. poświęcił ją proboszcz, ks. Roman Bolesławski. Był to budynek drewniany, jednonawowy, bez zakrystii. Ufundowali go mieszkańcy Paar i Kocudzy. Wewnątrz był ołtarz drewniany z dwoma obrazami św. Piotra i Pawła (malował Stanisław Pasieczny z Tomaszowa, r. 1973). Kaplicę rozebrano po wybudowaniu nowej świątyni. Kościół obecnie istniejący, murowany, został poświęcony w r. 1982.

Odpust w Paarach : Św. App. Piotra i Pawła (29 VI)

Kapłani, którzy pracowali w parafii

Proboszczowie:
ks. Jan Jędrzejowski (1945-1995), ks. Stefan Kuk (1995-2000), ks. Mieczysław Startek (2000-2007), ks. Mirosław Sawka (2007-2011), ks. Marek Barszczowski (2011-2016)

Kapłani, zakonnicy i zakonnice pochodzący z parafii

ks. Adam Herda, śp. ks.+ Piotr Podborny, ks. Jerzy Ważny , ks. Grzegorz Rebizant, ks. Janusz Kudyba (Niemcy), ks. Józef Krzyszycha MS (Ukraina), ks. Wiesław Krzyszycha MS (Słowacja).