Intencje

             Poniedziałek 02.07. 2023 18.00 –

             Wtorek 8.00-

             Środa                 18.00-

     Czwartek 8.00-

            Piątek                  I Piątek — Odwiedziny Chorych i Seniorów

16.00- Paary – + Janina Myszkowska w 7 r. śm. i zm. z r. Myszkowskich, Kudyba ; Krystian Motyka

18.00 –  

          Sobota

16.00 – Paary – +    Jerzy Chmielak w 2 r. śm.               

18.00-

 Niedziela 9.07.2023

8.00 –  Za zmarłe Siostry Różańcowe Koła Żywego Różańca zelatorki Zofii Ważnej

10.00 – Paary – +  Bolesław Sienkiel w r. śm.

11.30 – + Janina Kudyba w 5 r.śm. Bolesław Rozalia Andrzej Kudyba; Franciszkę Paweł

                                 Magdalena Kukiełka

Poniedziałek 5.06.22023

16.00 – Paary – + Stefanię Franciszek Leszek Ferdynand Łagowski

18.00 – +Maria Kołodziej Msza św. od Czesławy Kogut

Wtorek 06.06.2023

16.00 – Paary – + Władysławę Kulas Msza św. od Zespołu Śpiewaczego z Paar

18.00 –  + Maria Kołodziej Msza św. od mamy Zofii Pachla

             Środa    

16.00 – Paary – + Władysławę Kulas Msza św. od Zespołu Śpiewaczego z Paar

18.00- O Boże błogosławieństwo dla odwiedzanych co miesiąc Seniorów i chorych oraz ich opiekunów o dar zdrowia i siłę do pielęgnacji

     Czwartek   BOŻE CIAŁO

8.00-  KŻR zelatorki Aliny Skibińskiej o dar zdrowia dla członkiń KŻR i ich rodzin

10.00 – Paary –  Za Parafian

                         -O Boże błogosławieństwo dla odwiedzanych co miesiąc Seniorów i chorych oraz ich opiekunów, o dar zdrowia i siłę do pielęgnacji

11.30 – O Boże błogosławieństwo i dla zdrowia dla członkiń i ich rodzin KŻR  zelatorki Aliny Krzyszycha

            Piątek                  

16.00- PAARY – + Władysławę Kulas Msza św. od Kołas Gospodyń Wiejskich z Paar

18.00 –  KŻR  zlelatorki Adeli Bundyra o Boże blogoslawieństwo i dar zdrowia dla członkiń i o Miłosierdzie dla zmarłych sióstr

          Sobota

16.00 – Paary – + Władysławę Kulas Msza św. od r. Skiba

18.00-  Dziękczynna z racji 35 r. ślubu Małgorzaty  i Janusza z prośba o dalsze

      błogosławieństwo i dar zdrowia dla Jubilatów i całej rodziny

 Niedziela    11 czerwca 2023

8.00 –  w 44 r. ślubu Krystyny i Jan w podziękowaniu Panu Bogu i Matce Bożej za łaski

otrzymane w całym tym czasie przez Jubilatów, dzieci i wnuków

10.00 – Paary – + Henryk Wróbel w 3 r. śm. z prośbą o dar nieba

11.30 – + Urszula Ważna w 1 r. śm. Ryszard Stefanię  Michał Mieczysław zmarłych zr.  Ważnych

          Poniedziałek

18.00 – +Maria Kołodziej Msza św. od Zofii Kolodziej z rodziną

18.30 – + Karolina Kasprowicz Msza św. od Janiny Ryszard Bundyra

             Wtorek

8.00-+Zbigniew Adamek Msza św. od Małgorzaty Fedor

8.30 – +  Karolina Kasprowicz Msza sw. Od Władysławy Kogut z rodziną

             Środa     

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od brata z żoną

18.30 – + Karolinę Kasprowicz Msza św. od KŻR  zelatorki Aliny Skibińskiej

     Czwartek

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od córki chrzestnej Anny z mężem

            Piątek                  

18.00 – +  Zbigniew Adamek Msza św. od bratanicy Alicji z rodziną

          Sobota

8.00 – + Zbigniew Adamek Msza św. od Małgorzaty Aleksander Wróbel

              Niedziela  30 .04.2023

8.00 – +  Marian Muła w 2 r. śm. i wszystkich zm. Z r. Muła

10.00 – Paary – Dziękczynna z a otrzymane łaski, zdrowie, z prośbą o Boże błogosławieństwo

                     dla całej rodziny       

11.30 – + Dominik Pachla w 4 r. śm. ;Dominik, Wiktorię Pachla; Maria Krzysztof  Kołodziej

          Poniedziałek 17.04.2023

18.00 – + Zbigniew Adamek Msza św. od Anny i Dariusza Adamek

18.30 – + Józef Pachla Msza św. od Bogusławy Kogut z rodziną

             Wtorek

8.00-+ Zbigniew Adamek Msza św. od Koleżanek i Kolegów Biura Urządzania Lasu Geodezji

                 Leśnej w Przemyślu

8.30 – + Józef Pachla Msza św. od Bogusławy Kogut  z rodziną

             Środa      

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od rodziny Steczkiewicz

18.30 – + Józef Pachla Msza św. Adeli Bundyra z rodziną

     Czwartek

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od siostry Doroty

18.30 – + Józef Pachla Msza św. od rodziny Tomczyków

            Piątek                  

18.00 – +  Zbigniew Adamek Msza św. od mamy Marii

18.30 – + Józef Pachla

          Sobota

16.00 – Paary – + Janina Anna Szczepaniuk Msza św. w dniu urodzin – Msza św. od wnuczki

                                Justyny z  rodziną

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od rodziny Pietraszkiewicz

              Niedziela  23.04.2023

8.00 – +  Stanisław Janina Stanisław Czesławę zm. z r. Kulas

10.00 – Paary – + Anna Jan Stanisławę Tadeusz Maria Jarosz

11.30 – + Władysław Jerzy Adam Anastazja Stanisław Kogut

14.00 – w 80 rocznicę Urodzin Bronisławy Luchowskiej

Oto ja dobry i najsłodszy Jezu upadam na kolana przed twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę i błagam, abyś wszczepił w moje serce największe uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silniejszą wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym uczuciem i boleścią w duchu oglądam twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając, co już prorok Dawid włożył w twoje usta „Przebodli ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.        

         

         

         

             Wielki Poniedziałek

18.00 – + Aniela Czerniak w 3 r.śm. Urszula Grzegorz Janina Karolina Władysław

             Wielki Wtorek

18.00-+ Franciszkę Leon Bolesław Gorzelnik; Józef Piotr Sowa

             Wielka Środa     

8.00- + Adam Zarzeczny Msza św. od Marcina z rodziną    

          Wielki Czwartek

15.00- PAARY – w int ks.Proboszcza o Boże błogosławieństwo , dar zdrowia, moc Ducha św.

                      potrzebne łaski przez wstawiennictwo Matki Najświętszej i Patronów

18.00 – W podziękowaniu za Boże łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla KŻR 

                  Mężczyzn z Huty Róż.

           Wielki  Piątek                  

15.00- PAARY – Droga Krzyżowa i Liturgia

18.00 –  Droga Krzyżowa i Liturgia

         Wielka  Sobota

15.00- PAARY – Liturgia

18.00 – Liturgia       

  Niedziela  9 kwietnia 2023   NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA

                      6.00 –  Za Parafian 

                     10.00 – Paary –  Za Parafian                   

                     11.30 – + Wiktorię Zubrzycką w 2 r. śm.

          Poniedziałek Wielkanocny

             8.00 – +  Jan Rebizant w 1 r.śm. Jadwiga Józef

             10.00 – PAARY- +Wacław Stachurski w r. śm. Zm z r. Stachurskich i Wojciechowskich

            11.30 – +Krzysztof Agata Ważni

             Wtorek Wielkanocny

16.00- PAARY –   w intencji Igora który  przystąpił do sakramentu chrztu

18.00 – W intencji  Parafian Msza św. od Rekolekcjonisty ks. Piotra Sołdygi z Ożarowa

       Środa Wielkanocna

16.00 – PAARY – +Robert Ślusarczyński Msza św.od nauczycieli i pracowników Szkoły

                                Podstawowej w Paarach    

            18.00- + Zbigniew Adamek Msza św od  rodziny Kukiełka    

     Czwartek Wielkanocny

16.00 – PAARY- +Michał Kijko od żony Kingi i syna Alana

18.00- + Zbigniew Adamek Msza św. od  rodziny Mączka

            Piątek Wielkanocny                 

  16.00- PAARY – + Zdzisław Buczek i wszystkich zm. z r. Jarosz i Buczek

   18.00 – +  Zbigniew Adamek Msza św. od  Ryszard Władysław Kopciuch

          Sobota Wielkanocna

                  16.00 – PAARY – Edward Dejer

              18.00- + Zbigniew Adamek Msza św od  rodziny Kudyba i Sztuba

 Niedziela 16.04.2023 Niedziela  MIŁOSIERDZIA

8.00 – + Władysław Kudyba w 13 r.śm.

10.00 – Paary – + Władysławę Władysław Wróbel ;zm.z r. Wróbel Borkowskich; Henryk Izabela Wróbel                     

11.30 – + Irena Myszkowska w 4 r.śm.